Professionellt cv

Hur man får ett cv som fungerar

Det första intrycket är viktigt! Ett starkt CV kan vara det som ger dig en intervju. Se till att du har ett CV som är tydligt, enkelt, och som visar dina styrkor! Tips från rekryterare om hur du skriver ett professionellt CV och personligt brev som håller.
skriver cv

CV STRATEGI

Hitta en strategi för hur du kommer dit du vill! Ett bra CV är nyckeln, men inte allt. Ta fram en plan för hur ditt CV skall hjälpa dig framåt i karriären och öppna vägar. Läs mer

Föredrag

RESEARCH

Att kunna allt om företaget är inte nödvändigt, men att veta vad de sysslar med och varför du söker jobbet är viktigt.
Läs mer

support

RESPONS

Få hjälp och feedback på dina ansökningshandlingar! Vi tittar på ditt CV och kommer med tänkbara förbättringsmöjligheter i ditt brev och CV. Läs mer

EFFEKTIVT CV

Att bestämma sig för att söka nytt jobb är för många ett svårt beslut. Tryggheten i en fast anställning och relationerna till kollegor man trivs med väger tungt. För andra är karriärbyte och nya arbetsområden en självklar del i den personliga och yrkesmässiga utvecklingen. Därtill kommer de som nu söker sitt första arbete. Oavsett vem man är, står man inför en konkurrensfylld arbetsmarknad där kompetens, utbildning och erfarenhet är hårdvaluta. Detta trots det faktum att majoriteten av alla anställningar bygger på rekommendationer och personliga nätverk. När man söker efter ett nytt arbete krävs tydliga och lättlästa ansökningshandlingar som lyfter fram den kompetens och de erfarenheter man besitter. Ett professionellt cv kan avgöra huruvida man ges möjlighet att presentera sig vid en intervju eller inte, vilket gjort att efterfrågan på CV-relaterade tjänster fått ett märkbart uppsving de senaste åren.

PROFESSIONELLT CV - RIKTADE ANSÖKNINGSHANDLINGAR

Tidigare kunde man ha turen att komma till intervju trots bristfälliga ansökningsdokument. I dagsläget är det än mer sällsynt och man får vara driven i sina försök att väcka rekryterarnas intresse. Då allt fler insett hur viktigt det kan vara med korrekt utformat cv och personligt brev, har förväntningarna och kraven höjts ytterligare. Sverige har en ganska avslappnad inställning till ansökningshandlingar jämfört med övriga länder, men klimatet har blivit hårdare för varje år. Huruvida detta beror på ökad konkurrens och ansträngda statsfinanser kommer vi inte gå in på. Istället nöjer vi oss med det faktum att det blir svårare att få arbete idag än för några år sedan. När allt fler kämpar om jobben är det av största vikt att väcka intresset hos den som bestämmer vem som skall få komma till intervju.

HUR MAN UTFORMAR ETT BRA CV

När man skriver ett CV behöver man först sätta sig in i den verksamhet till vilken man söker. I många fall kanske man redan har viss kunskap om företaget, men i andra fall krävs lite detektivarbete för att verkligen träffa rätt. I dagsläget kommer hundratals ansökningar till varje utannonserad tjänst. Detta gör att rekryterare har en tung uppgift med att rensa bort alla CV som inte lever upp till de skallkrav som finns i annonsen. Dessa krav förklarar vilken kompetens rekryteraren efterfrågar. Det har blivit allt vanligare att man kan frångå dessa krav om man kan visa på kompetens som motsvarar utbildningen som efterfrågas. Detta kan vara en effekt av att det tillkommit nya branscher och arbetsområden var den formella kompetensen är underordnad mätbara resultat och kunskaper. Ett av dessa exempel kan vara testare inom mjukvaruutveckling. Fram till för några år sedan fanns inga formella certifieringar eller utbildningar på detta område. Kunskapen ingick då i större utbildningar. Många av dagens mjukvarutestare har själva engagerat sig i att lära in vad som krävs och har i och med detta fått anställning.

Om man saknar formell utbildning men ändå har kunskap på området bör man lyfta fram detta på ett mycket tydligt och övertygande sätt för att inte sållas bort vid en första genomgång av CV. En väg till bättre chanser är att bemästra hur man skriver personligt brev.

Mer information och tips för hur man skriver ett professionellt CV kan hitta på denna sida

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
[ X ]

Ägaren av denna hemsidan har inte loggat in på över 6 månader.

Är detta din hemsida? Logga in här för att ta bort denna rutan.

Eller starta din egen hemsida med N.nu: