Professionellt cv

Hur man får ett cv som fungerar

INTERNATIONELLT CV

internationellt-cv.jpgEn stor andel av de som behöver nytt CV önskar sig i första hand Svenska. Dock har ett växande antal personer fått intresse för Engelska översättningar. När man söker arbete i större företag, var engelska är arbetsspråket, finns en klar poäng med att kunna visa ett professionellt cv på det språk man sedan arbetar. Formuleringar och grammatik kan ofta brista när man som Svenskspråkig översätter sina dokument. Det finns också viss olikhet mellan Svenska och Engelska ansökningar.

ENGELSKT CV

Att övertyga en arbetsgivare om att man är rätt person och att man behörskar Engelska till fullo, kan vara mycket svårt. Först och främst bör man fundera på ordval och meningskonstruktion. Vad gäller layout och upplägg finns ingen större skillnad. De företag som erbjuder cvskrivning kan i många fall också ta sig an översättningar till olika Engelska versioner. I allmänhet skrivs internationell Engelska men för Engelska företag kan Brittiskt språkbruk vara framgångsrikt vid cv.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)