Professionellt cv

Hur man får ett cv som fungerar

Cv Strategi

Har du ett CV och ett brev att skicka ut till intressanta arbetsgivare och företag är det tid för att hitta öppningar. Även om det talas om färre jobb och svårare marknad, finns stora möjligheter för den som arbetar strukturerat och aktivt. Först och främst behöver du acceptera att inget CV eller brev, hur bra de än kan vara, är till för alla jobb. Dock är ett bra CV utomordentligt att använda sig av när man skall utforma sina dokument för en specifik rekrytering! 

Tänk på vem det är som kommer att läsa ditt CV. Är det arbetsgivaren eller ett rekryteringsföretag som håller i tillsättningsförfarandet? När det handlar om rekryteringsföretag är det mycket svårt att få ett jobb om man inte har den kompetens och utbildning som efterfrågas. Rekryteringsföretaget har fått en beställning med specifika krav och behöver ta fram kandidater som har de färdigheter kunden önskat. Handlar det om att skicka direkt till en arbetsgivare kan större hänsyn tas till din lämplighet och relaterade erfarenheter. Utforma ditt CV på samma sätt för båda dessa, men lägg vikt vid att lyfta formell kompetens i högre grad ifall det går till ett rekryteringsföretag.

Återkoppla

Det går ofta att ringa till rekryteraren eller arbetsgivaren för att få svar på frågor om tjänsten. Vissa hävdar att man bör ringa så ofta man kan. Både före att man skickar ansökan samt efter detta. Kanske är detta effektivt för vissa, men generellt är det samtalet efter inskickat CV som är viktigt. Ställ frågor och hänvisa till ditt CV. Syftet är att personen skall läsa ditt brev med större fokus och intresse. Dessutom är det alltid lättare att minnas de man talat i telefon med. Ibland ringer väldigt många personer vilket kan resultera i att rekryteraren inte har tid att prata med alla. Det är ofta bra att vara snabb med sin ansökan eller att vara senare. Det är en svår avvägning att besluta hur regelbunden kontakt man skall ha med företaget som sköter rekryteringen, men det är i allmänhet bra att hålla viss kontinuitet.

Det finns inga jobb att söka?!

När du inte hittar jobb som är intressanta för dig, är det inte slut på möjligheter. Du måste dock ändra strategi för att komma i kontakt med de som vill hitta personal! Direkt kontakt med företaget är ofta ett bra sätt att etablera dialog. Tänk på att veta orsaken till varför du vill jobba med just detta bolag. Har du genuint intresse är chanserna stora att du får ett bra samtal.

För ytterligare tips kan du titta på dessa:

Rekomenderad berättelse

Vässa CV för chefsjobb

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)