Professionellt cv

Hur man får ett cv som fungerar

PERSONLIGT BREV

Den information som framkommer i ett CV kan gärna vidareutvecklas i ett personligt brev. Dock är upprepningar utan vidare utveckling inte någonting positivt. Även om det personliga brevet ger betydligt större utrymme för beskrivningar och längd än ett cv, är det viktigt att hålla viss stringens även i detta. Frågan är vad som är relevant för arbetsgivaren att känna till. Tillsammans syftar dina ansökningshandlingar till att ge rekryteraren en bild av vem du är och vad du gjort. Här finns alla möjligheter för den som vill lägga ut orden om hur man är som person och vad som fört en till olika karriärval. Det är dock viktigt att komma ihåg att man skriver brevet för att få komma på intervju.

VAD INNEHÅLLER ETT PERSONLIGT BREV? 

När man skriver ett personligt brev gäller i princip samma saker som för ett CV. Det är viktigt att återspegla den annons man söker och ha med alla de kriterier som ställs för att man skall vara intressant för jobbet. Man kan se deras krav som frågor de vill ha svar på. Berätta hur du möter dessa krav, erfarenhet eller kanske utbildning, och på vilket sätt de vinner på att kalla dig till intervju. Kanske har du en speciell kombination av erfarenheter?

Även om man beskriver mycket om sig själv i CV och personligt brev, måste man inte redogöra för alla delar av livet eller yrkeserfarenheterna. Det viktiga är att fånga läsarens intresse på ett sätt som gör att de vill veta mer! Glöm inte bort att det finns en hel del saker utanför arbetslivet som kan vara intressant att känna till. Har du rest mycket? Detta kan vara nyttigt om du söker dig till ett internationellt företag med kunder världen över. Under de senaste åren har dessutom kreativa sysselsättningar på fritiden kommit att väcka intresse. De med estetiskt synsätthar ofta tendenser att hitta nya lösningar och tillföra oanade perspektiv på verksamhetens funktionalitet.

HUR BÖRJAR MAN SITT PERSONLIGA BREV?

Det svåraste i ett personligt brev kan vara starten. Skall man börja med ett "Hej", eller kanske "Jag heter"? Öppningsfraserna är många och det kan vara svårt att släppa de sätt på vilka man annars formulerar privata brev. Om rekryteraren läser ditt brev känner de redan till vad du heter och läser brevet i syfte att få en bättre bild av vem du är. Många gånger kan man gå rakt på sak. Exempel på sätt att göra detta kan vara:

"Er verksamhet tilltalar min akademiska bakgrund och jag delar ert engagemang i ekologiska synsätt inom företag".

"Som välmeriterad programerare blev jag mycket nyfiken på den seniora utvecklartjänsten ni utanonserat".

Man behöver inte alltid vara rakt på sak, men att tidigt i brevet ge rekryteraren tillräckliga skäl för att läsa vidare är ofta en bra tanke. Testa några olika alternativ och anpassa dessa efter tjänsten du söker.

SKALL MAN HA PUNKTLISTOR I SITT BREV?

Det finns egentligen inte så mycket "rätt eller fel" när det kommer till personligt brev. I vissa fall, kanske främst om annonsen varit utformad på ett sådant sätt, kan det vara bra att förtydliga att man ha den kompetens som efterfrågas. Det skulle kunna se ut på detta vis: Mina erfarenheter möter era önskemål i fråga om

  • Personalansvar
  • Erfarenhet av förhandlingar
  • Kunskap i mysql, css, php, html
  • Självgående

Genom att tidigt i brevet visa svart på vitt att man är en viktig kandidat får man ofta möjlighet att gå vidare till nästa fas.

PERSONLIGT BREV VID SPONTANANSÖKNINGAR

När man inte har någon annons att utgå ifrån har man alla möjligheter att förklara varför det skulle vara bra med en intervju. Konkurrensen är betydligt mindre när man spontansöker ett arbete och många tjänster kan tillsättas utan någon öppen annonsering. För dig som söker arbete kan det nu vara mycket viktigt att gå igenom hemsidan för att vara påläst om vad företaget sysslar med och varför detta intresserar dig. Även om man kan breda på lite i ansökningshandlingar, är det viktigt att inte utge sig för att vara någonting man inte är. Detta kan genomskådas vid en intervju och ödelägga möjligheter till anställning. Det är dock bra att verkligen lyfta fram vem man är och vad man kan utan att vara för blyg. De vet bara det du väljer att berätta.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)