Professionellt cv

Hur man får ett cv som fungerar

Skriva cv

professionellt-cv.jpgDet finns åtskilliga spalter med tips för den som är i färd med att skriva CV och personligt brev. Trots detta finns det stora skillnader i de rekommendationer som ges. Alla rekryterare har sitt sätt att behandla ansökningar som inkommer till företaget, men det går att urskilja en del likheter som i det närmaste är mer regel än undantag. En viktig punkt är att ha ett professionellt cv. Oavsett vilka erfarenheter eller kunskaper man har, är det viktigt att det cv och brev man skickar in också håller viss nivå.

Viktigt är att man har en lättläst och tydlig layout. Det är inte ovanligt att man försöker hålla sitt cv rent och enkelt. Det är i grunden en bra princip som dock behöver förtydligas. Att helt ignorera den estetiska aspekten bidrar till att ens cv blir allt för anonymt. Stora bilder och ovidkommande element är klart negativt. Dock kan man leka en hel del med färg och utformning för att ge ett bestående intryck.

De undersökningar som gjorts i syfte att kartlägga hur rekryterare tittar på ansökningshandlingar har kommit med en del nyttig information som kan vara bra att ha i åtanke när man skriver cv och vi skall härnäst gå igenom några av de svar man kommit fram till i undersökningssituationer.

VAD ÄR ETT PROFESSIONELLT CV?

När rekryteraren får ditt cv har du några sekunder på dig att göra intryck. Majoriteten av tiden som läggs på ett cv går ut på att hitta följande information:

  • Namn
  • Kontaktuppgifter
  • Utbildning
  • Erfarenhet

Intressant nog visade det sig att bilder inte gavs någon större notis. Tvärtom hävdar flera rekryterare att detta irriterade och tog fokus från saklig fakta. Med rätt bild kan man givetvis bli ihågkommen av rekryteraren, men då man inte känner till vem som läser brevet skall eventuella bilder vara mycket neutrala för att inte ge motsatt effekt. Det finns två olika inriktningar när det kommer till frågan om professionellt cv, var en del vill se fler bilder och en annan del vill se färre. Dock verkar det säkrare att fokusera på layout istället för på en bild.

Då vi nu känner till vad rekryteraren lägger mest tid på vid cv behandling, kan man anpassa sitt cv för att snabbt tillgodose behovet av snabb och tydlig fakta. Det finns en uppsjö sätt att göra detta på och vinsterna kan vara betydelsefulla. Vid rekryteringar med stora antal arbetssökande kan ett otydligt cv kastas bort även om personen bakom dokumentet är väldigt kompetent. Detta för att man inte lyft fram sin information på ett lättillgängligt vis.

Ytterligare en viktig punkt, kanske till och med en av de tyngsta vad gäller cv, är att visa tydligt intresse! Vi kommer ägna några rader även åt detta.

VISA INTRESSE I DITT CV!

I ett professionellt cv är det viktigt att visa på engagemang! Att sätta sig in i företagets verksamhet, värderingar etc. kan göra stor skillnad vid genomgång av ansökningar. De krav som ställs i annonsen skall också finnas med tidigt i det cv man skickar in. Försök svara på frågan om varför du söker just detta jobb. En arbetsgivare ser ofta gärna att den man anställer har ett intresse för verksamheten. Kanske går det att hitta information om deras projekt eller framtida utvecklingar?

Förklara också tydligt och enkelt vad som gör att du skulle passa i företaget. Utgå ifrån deras önskemål om kompetens och komplettera med personliga eller andra intressanta faktorer som visar på gemensamma värderingar eller förhoppningar.

OM DU BEHÖVER YTTERLIGARE CV-HJÄLP

Det är inte alltid man kan formulera sig eller anpassa sina dokument. I och med det ökade behovet av bra cv, har det kommit en rad tjänster som hjälper till med formuleringar, layout och annat som rör ett professionellt cv. Denna sida har en hel del tips och kan hjälpa till på vägen. Skulle det ändå kännas ogörligt kan vi rekommendera Cv center vilka har stor erfarenhet och samarbete med flera rekryteringsföretag.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)